Hrad Litice - Orlické hory

Komu by se nelíbilo se alespoň na několik hodin přenést do středověku? Hrad Litice je ideálním spojením mezi historií a současností – hrad bude zastupovat dřívější časy a vy současného zvědavce. Hrad Litice je nazýván Karlštejnem krále Jiřího z Poděbrad. 

Cestou k hradu si prohlédněte dřevěnou zvoničku pokrytou šindelemi, o kterých nikdo neví, jak dlouho tady vůbec stojí. Každý večer zvoní klekání a zajímavostí je, že jí v roce 1917 sebrali zvonek pro válečné účely a na nový si musela počkat až do roku 1948. 

V Liticích stojí kaplička Krista Pastýře z časů barona Oskara Parishe, se znaky nad vchodem -  barona Parishe a jeho manželky von Winsdersberg. V obci je dále k vidění kamenný kříž z roku 1814, bývalý lovecký zámeček, Divoká Orlice a jez u vodní elektrárny a tzv. Myší díry.

 

Pověsti a zajímavé události

U brány na hrad Litice se zastavte a dobře se rozhlédněte. Zaregistrovali jste tři podivné kameny s vytesanými mužskými postavami? Podle pověsti jde o skutečné lidi – černokněžníka, zaklínače duchů a templářského rytíře, kteří se stali díky svým hříchům kamennými.


Během letních měsíců se na hradě Litice pořádají víkendové kulturní programy, takže můžete rozvířit  příjemnou kombinaci poznávání historie a zábavy. Na nádvoří jsou k vidění různá šermířská vystoupení, turnaje, ukázky dobových řemesel a divadelní představení. Můžete si zastřílet z luku, kuše a vrhat gotickou sekerou. Mimochodem, živo tady bývalo vždycky. Nádvoří ohraničovaly ze severní a jižní strany paláce, kde sídlilo panstvo. Místnosti hradu Litice byly zařízeny jednoduše a zároveň s určitou dávkou komfortu.


 Jestliže se zde ocitnete v poledne a během noci, dejte pozor na strašidla. Přízraky dřívějších klíčnic se zjevují dvakrát ročně. Poznají se podle bílého oděvu a chodí po hradbách v sudém počtu – dvě nebo čtyři. Sám ďábel je pro jejich temné duše odnesl přímo do pekla. Čtveřice klíčnic tady sloužila na králův příkaz. Šlo o krásné ženy, 

ovšem duchem zkažené. Klíčnice s havraními vlasy velmi ráda kradla, rudovlasá nevypustila z pusy nic jiného než zlostné řeči, žena kaštanových vlasů uměla jenom pomlouvat a poslední se zlatavými vlasy hodně intrikovala a milovala pletichy. Jejich duše prý nikdy nenaleznou klid, zjevují se v ten samý den za poledne a o půlnoci.

Další legenda z vás může udělat velmi zadumané osoby – kde by asi mohla ležet tajná podzemní chodba? Povídá se, že kdesi v podhradí hradu Litice ve skalní sluji a dovede vás až na Potštejn. 

 

Prohlídkové okruhy

Všeobecné informace o prohlídce

Prohlídka hradu zabere přibližně 35 minut. Průvodce bere maximálně 35 osob do skupiny. V případě malé návštěvnosti si můžete hrad prohlédnout i bez průvodcovských služeb. Během prohlídky se podíváte do rozsáhlého hradního areálu i vnitřních prostor. Zachovaná věž dominuje celému hradu, kdysi zde byla kaple. Nyní můžete především obdivovat nádherný výhled z věže do okolní krajiny – lesy a údolí kolem Orlice.

 

Vstupní bránu uvidíte dnes jen jako přitažlivé torzo zříceniny. Přístup byl umožněn přes padací most. Na průčelí první vstupní brány uvidíte kamennou desku v rámu se čtyřmi znaky – erby. Jedná se o český, moravský, lužický a kunštátský erb. Uvidíte zde i český nápis: „Tato věž dělána za nejjasnějšího krále Jiřího, českého krále, markrabí moravského 1468“. Místní říkají, že byla tato slova kdysi pozlacená, kov však sloupal poustevník se zvláštním jménem – Karažihovej. V základových zdech spatříte přízemní prostor vrátnice a rovněž šnekovité schodiště, určené pro výstup do věžového patra.

 

 Přední palác má po rekonstrukci novou střechu a uvnitř se podíváte na archeologické nálezy z 15. – 17. století, rytiny hradů z okolí a na expozici dobových pohlednic. V přízemí byla dříve průjezdní brána s půlkruhovým portálem s obložením z větších kamenných kvádrů a dvě místnosti – neklenuté. Obytné prostory měly dřívější obyvatelé v prvním patře, kam chodili po schodišti v nádvoří a přes sklápěcí mostek. Teď uvidíte akorát otvory kladek a vpadlinu na vstupním místě portálu ve středu fasády – kdysi se tudy chodilo do středního sálu. Jednotlivé prostory obou pater rozdělovaly vestavěné příčky a navzájem se spojovaly sedlovými nebo pravoúhlými portály. Původní výzdoba je nenávratně pryč. Co vás čeká jsou holé stěny z pevného kamene.

 

Zadní palác ukazuje už pouze torzo ze svých původních mohutných zdí. Současné kamenné zbytky dávají představu o tom, jak vypadalo přízemí, o prvním patře se už bohužel nic konkrétního nedozvíte. Nezbyde vám tedy nic jiného, než si dřívější mohutnost představovat.

Hrad Litice není jedinou turistickou atraktivitou v překrásném podhůří Orlických hor. Navštivte i další zajímavosti v okolí hradu Litice a poznejte ta nejúžasnější místa tohoto malebného kraje.